Valmennussopimus

Valmennussopimus on urheilevan opiskelijan ja koulun välinen yhteistyösopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään työtä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Valmennussopimuksella pyritään osaltaan opettamaan nuorelle urheilijalle niitä elämänhallintaan liittyviä taitoja, joita määrätietoinen ja tavoitteellinen harjoittelu vaatii.

Valmennussopimuksessa mainittujen asioiden oppiminen ja hallinta ovatkin ehdoton edellytys kansallisella ja kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Koulu myöntää urheilijalle valmennusoikeuden ja siihen liittyvät etuisuudet urheilijan allekirjoittaessa valmennussopimuksen. Allekirjoituksellaan urheilija vahvistaa sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan valmennusurheilijan statukseen liittyviä sääntöjä.

Sopimuksen rikkomisesta seuraa rangaistusmenettely, joka voi johtaa valmennusoikeuden menettämiseen. Voit ladata valmennussopimuksen luettavaksi pdf-muodossa.