Valmennus

Valmennuksen opetussuunnitelma

Keväällä 2005 valmistui valtakunnallinen valmennuksen opetussuunnitelma. Ops:in yleisosa löytyy tästä. Lajikohtaiset ops:it löytyvät Lajit -kohdan alta.

Valmennus Mäkelänrinteessä

Mäkelänrinteen urheilulukion valmennuslinja tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet.

Valmennus on etuoikeus eri lajien hyville urheilijoille, joilla on riittävät henkiset ja fyysiset valmiudet määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen.

Valmennuslinjalle valittu opiskelija ymmärtää niin opiskelun kuin nousujohteisen valmennuksenkin merkityksen päivittäisissä toimissaan. Urheilullinen elämäntapa antaa vankan pohjan niin urheilulle kuin opinnoillekin. Realististen tavoitteiden asettaminen ja tinkimätön työ johtaa usein tavoitteiden ja unelmien saavuttamiseen. 

Valinta valmennuslinjalle

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden valinta valmennuslinjalle tapahtuu urheilun apulaisrehtorin ja lajin erikoisvalmentajan yhteisellä päätöksellä erikoisliittojen antamien lausuntojen perusteella koulun vuotuisen valmennuskiintiön mukaan.

Urheilijoiden valmennusoikeudet vahvistetaan ensimmäisen jakson alussa. Kaikkien valmennusurheilijoiden valmennusoikeus arvioidaan vuosittain. Valmennuslinjalle voidaan valita myös kesken lukion. Vastaavasti sieltä voi pudota pois, mikäli opiskelija ei täytä asetettuja vaatimuksia.

Kaksi tuntia kolme kertaa viikossa

Valmennukselle on varattu aikaa vähintään kaksi tuntia kolme kertaa viikossa. Edetessään urheilu-urallaan opiskelija voi valita valmennusta neljä tai viisikin kertaa viikossa. Lajista ja vuodenajasta riippuen harjoitukset tapahtuvat pääkaupunkiseudun eri harjoituskentillä ja -halleissa.

Valmennuslajit

Valmennuslajeja ovat kaikki lajit, joissa opiskelija täyttää valmennusurheilijalle asetetut vaatimukset.

Koulun valmennuslajeja ovat kaikki lajit, joissa opiskelija täyttää valmennusurheilijalle asetetut vaatimukset. Valmennuslajit ovat jaettu kolmeen ryhmään. Koulun painopistelajeissa toimii koulun yhdessä lajiliiton kanssa nimeämä valmentaja tai valmentajia. Nämä lajit ovat perinteikkäitä Märsky -lajeja, joiden toimintaan panostetaan erityisen paljon.

Osa lajeista on ns. koulun lajivalikoimalajeihin, joissa koulu tarjoaa valmennusajan, yleisvalmennusta ja hyvät harjoitteluolosuhteet. Lajivalikoimalajit ovat usein olympialajeja, joita harrastetaan runsaasti pääkaupunkiseudulla. Myös näissä lajeissa on mahdollista saada lajivalmennusta lajiliittojen, seurojen ja toisten koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Muut lajit –ryhmään kuuluvat pääkaupunkiseudulla harvemmin harrastetut lajit, joilla ei välttämättä ole olympiastatusta.

Valmennussopimus

Anoessaan valmennusoikeutta opiskelija ja hänen oma valmentajansa tekevät koulun kanssa valmennussopimuksen, jossa opiskelija sitoutuu noudattamaan koulun valmennusurheilijalle asettamia sääntöjä. Samalla hän sitoutuu tavoitteellisesti kehittämään omaa opiskelu- ja urheilu-uraansa yhdessä koulun kanssa.

Valmennuskurssien hyvitys

Valmennuskurssit hyväksytään lukion kursseiksi jokaisen jakson lopussa edellyttäen, että opiskelija on edennyt valmentautumisessaan valmennussopimuksen mukaisesti.

Koulun valmennuslajeissa valmennuskurssit hyväksyy lajiryhmän valmentaja. Yksilöllisissä lajeissa opiskelija ja hänen valmentajansa raportoivat valmennusohjelmasta ja sen toteutumisesta urheilun apulaisrehtorille, joka hyväksyy valmennuskurssit.

Opiskelijalle hyvitetään valmennuksesta 1 kurssi (38 tuntia) jaksossa. Valmennuksen kokonaismäärä lukion aikana on 12-18 kurssia lukion suoritusajan pituudesta riippuen