Urheiluakatemia

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tuki- ja asiantuntijapalveluiden saatavuutta. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille

Urheaan kuuluu lähes kaksi tuhatta urheilijaa, joista yli 70 on Olympia- tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita eli 1.tason urheilijoita. Maajoukkuetason urheilijoita on mukana yli 600 (2. taso) ja haastajatason urheilijoita yli 1000 (3. taso).  Kumppanuuslajeja on mukana yli 20. Niissä toimii yli 100 päätoimista valmentajaa, joista vajaa 30 on Nuorten Olympiavalmentajaa. Urheassa on mukana 11 toisen - ja 6 korkea-asteen oppilaitosta. Tuki- j asiantuntijapalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Mukana ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

Eri tahojen yhteistyön koordinoinnista vastaavat Urhean toiminnanjohtaja Simo Tarvonen ja huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström.Seppo Pitkänen ja Mika Saari vastaavat yläkoulu – ja seurayhteistyöstä.

Urhean taustalla on Urhea -säätiö, joka toimii verkostomaisesti toimivan akatemin hallinnollisena elimenä.

Katso lisätietoja Urheasta www.urhea.fi

Yleistietoa urheiluakatemioista
 

Suomessa toimii tällä hetkellä 20 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Tälle työlle on olemassa luonnollinen tilaus, koska huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin, missä erityistä urheilijakoulutusjärjestelmää ei ole olemassa. Toimintaa on laajennettu myös yläkouluikäisiin nuoriin.

Toinen akatemioiden toiminnan keskeinen tavoite on päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja siihen oleellisesti liittyvä ammattivalmentajien toimintaedellytysten parantaminen. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukipalveluiden verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. Jokainen akatemia on organisoitunut omalla tavallaan omista ja paikkakunnan lähtökohdista. Käytännön toiminta eroaakin kussakin akatemiassa hieman toisistaan.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelma koordinoi urheiluakatemiatoimintaa valtakunnallisesti. Akatemiaohjelma vastaa urheiluakatemia-toiminnan kehittämistyön yhteisistä linjauksista niin, että ne vastaavat huippu-urheilun vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Akatemiaohjelma järjestää urheiluakatemiatoimijoille yhteisiä foorumeita toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on jakaa hyviä ja toimivia käytänteitä ja edesauttaa sekä paikallisten että valtakunnallisten toimintamallien syntymistä.