Urheilijakoulutus

Huippu-urheilijan polku

Märsky on määritellyt urheilijaksi kasvamisen tavoitteet. Nämä tavoitteet huomioidaan koulun arjessa konkreettina toimenpiteinä ja vakiintuneina toimintatapoina. Tätä kutsumme huippu-urheilijan poluksi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan tavoitteena on oppia urheilullinen elämäntapa, sisäistää vastuu omasta tekemisestä ja ymmärtää itselleen sopia harjoittelumäärä. Toisena vuotena urheilijan tulee oppia laadukkaan harjoittelun periaatteet ja toteutus. Kolmantena ja neljäntenä lukiovuonna urheilija hahmottaa oman identiteettinsä urheilijana joko aktiivisena urheilun harrastajana, kansallisen tason kilpaurheilijana tai kansainvälisen tason ammattilaisena.

24 tunnin urheilijoita

Urheilijakoulutuksella tarkoitetaan nuoren urheilijan ohjaamista kohti huippu-urheilijan uraa. Siihen liittyvät keskeisesti kokonaisvaltainen valmentautuminen, oikea asenne sekä elämänhallintataidot.

Tavoitteena on kasvattaa ns. 24 tunnin urheilijoita. 24 tunnin urheilijan toiminnassa yhdistyvät laadukas harjoittelu, terveelliset elämäntavat sekä tasapainoinen elämä myös urheilun ulkopuolella. Urheillaan tosissaan mutta ei vakavissaan.

Urheilijana kasvaminen

Märskyn valmennusohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on urheilijana kasvaminen. Keskeisiä teemoja ovat asenne, vastuu ja motivaatio. Kouluvalmennuksen keskeinen ajatus on, että nuori urheilija kasvaa urheilu-uran edetessä kohti näitä tavoitteita.

Oikean asenteen, vastuunkantokyvyn ja riittävän motivaation avulla nuorella on mahdollisuus edetä urheilu- ja siviiliurallaan ja saavuttaa itselleen asettamat tavoitteet. Lähtökohtana on tukea urheilijan omaa ajattelua ja päätöksentekokykyä. Vain ymmärtämisen ja tiedostamisen kautta urheilija voi aidosti sitoutua urheiluun.

Valmennuskulttuuri

Märskyssä urheilijana kasvamista tuetaan vahvistamalla koulun valmennuskulttuuria kohti yksilöllisyyttä ja itseohjautuvuutta. Tärkeässä roolissa ovat valmentajien koulutus sekä työnohjaus urheilijakeskeisten työskentelymenetelmien löytämiseksi. Kaikki valmennusurheilijat opiskelevat valmennusopin kurssin, jossa opiskelija perehtyy valmentautumisen teoriaan.

Päivittäisen valmennuksen lisäksi urheilijoille järjestetään seminaareja, joissa pohditaan nuoren urheilijan uraan liittyviä haasteita sekä kuullaan nuorten omia ratkaisumalleja urheiluun, opiskeluun ja nuoren elämään liittyviin ongelmiin. Alustajiksi seminaareihin on kutsuttu nuoren urheilijan uraan perehtyneitä henkilöitä sekä kasvun ohjauksen ja urheilupsykologian erikoisasiantuntijoita.

Oikea asenne

Huippu-urheilijan toiminnassa korostuvat:
- oikea asenne
- hyvä motivaatio
- kyky kantaa vastuuta

Nämä huippusuorituksen edellytykset syntyvät oman ajattelun ja pohdinnan kautta. Asioiden tiedostamisen kautta niihin voi sitoutua.

Näin toimintaan syntyy oikea asenne, joka on huippu-urheilijan tunnusmerkki. Huippu-urheilija pystyy perustelemaan yksityiskohtaisesti omaan tekemiseensä liittyvät asiat. Hän onkin oman alansa huippuasiantuntija.