Tukipalvelut

Harjoittelun tukipalveluilla tarkoitetaan urheilijan valmentautumista ja opiskelua tukevia palveluita, jotka edesauttavat urheilijaa kehittämään itseään monipuolisesti kohti omia tavoitteitaan.

Mäkelänrinteen lukio tarjoaa nuorille urheilijoille kokonaisvaltaisen harjoitteluympäristön, jossa valmennus, harjoituspaikat, harjoittelua tukevat palvelut sekä opiskelu ovat keskitetty yhteen ja ovat helposti saatavilla.

Kokonaisvaltainen ohjaus urheilijan uralle auttaa nuoria urheilijoita ymmärtämään kilpa- ja huippu-urheilun vaatimuksia. Näin urheilijan on helpompi sitoutua harjoitteluun. Lähtökohtana on nuoren urheilijan oman ajattelun ja päätöksentekokyvyn kehittäminen.